Alapítvány

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

Jövőnk záloga

 Gyakran ismételt frázis, hogy a jövőnk gyermekeinkben van, hogy a jövő nemzedék az iskolapadokban formálódik, kiemelten fontos a magyarországi szlovák nemzetiség vonatkozásában.

Nemzetiségi iskoláink átvették a szülők, családok nyelv- átörökítő szerepét, így ők lettek a nemzetiség túlélésének kulcsfontosságú katalizátorai.

Jelentősen nőtt a szlovák nemzetiségi pedagógusok a szlovák nemzetiségi intelligencia küldetése.

A nyelv és kulturális örökségünk megőrzésében nemzetiségi intézményeinken,  kulturális egyesületeinken kívül nagy szerep jut a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak is.

Az alapítvány céljai

Az Országos Szlovák Önkormányzat gazdasági társaságán, a Legatumon (ma SlovakUm) keresztül 2008-ban alapította meg a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványt. Az Alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyarországi szlovák nemzetiség fennmaradását, lassítsa, és lehetőség szerint fordítsa meg kedvezőtlen nyelvi asszimilálódását, továbbá erősítse a közösség nemzetiségi identitását.

A magyarországi szlovák nemzetiség kulturális öröksége fejlesztésének támogatása, valamint a szlovák nyelv megőrzése, fejlesztése díjak, ösztöndíjak és alapok által történik. A támogatások anyagi forrását pályázatok útján biztosítjuk.

Az Alapítvány egyik legfontosabb tevékenysége a „Tehetséges tanulókért ösztöndíjprogram“működtetése. A programot a békéscsabai szlovák iskola pedagógiai közössége dolgozta ki azzal a céllal, hogy javítsa a békéscsabai és a budapesti gimnázium beiskolázási adatait. A program 2006/2007 tanévben indult. Sikerességét a beiskolázási mutatók javulása illetve az is mutatja, hogy a támogatottak a gimnáziumainkban is jó eredménnyel végeznek és tanulmányaikat hazai és szlovákiai felsőoktatási intézményekben folytatják.  Egyetemi, főiskolai tanulmányaik során bekapcsolódnak a hazai szlovák nemzetiségi közösség munkájába gyarapítva a magyarországi szlovák értelmiség létszámát. A különböző budapesti főiskolákon tanuló nemzetiségi fiatalok megsegítésére működteti az Alapítvány 2018 óta a Budapesti Szlovák Szakkollégiumot. A kedvező lakhatási feltételek biztosítása mellett közösségépítő szerepe kiemelten fontos.

A Magyarországi Szlovákok Közösségi és Jogi Támogató Irodája 2020 óta szintén az Alapítvány keretein belül működik. Fő célja: jogi tanácsadással segíteni a helyi és regionális nemzetiségi önkormányzatokat, szlovák közösség aktivistáinak szakmai, közéleti támogatása, képzése.

Köszönetnyilvánítás

A programjaink működtetéséhez jelentősen hozzájárul az EMMI, hiszen kezdetek óta anyagilag támogatja a Tehetséges Tanulókért Ösztöndíjprogramot a Budapesti Szlovák Szakkollégium működését.  A sikeres működés köszönhető azoknak kis, akik segítik ezt a munkát: a Kuratórium és Felügyelő Bizottság tagjainak, az Alapítvány és a Magyarországi Szlovákok Pedagógiai és Módszertani Központja munkatársainak. Őszinte köszönet érte!

Hollerné Racskó Erzsébet
az OSZÖ elnöke