Közösségi és Jogi Támogató Iroda

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

KJTI

Az Iroda közhasznú tevékenységet lát el, amelynek keretében a magyarországi szlovák nemzetiségi közösséghez tartozók számára térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • az Iroda székhelyén ügyfélszolgálatot tart fenn, amely telefonon keresztül és online (e- mail üzenetben feltett kérdésekre) is elérhető, az Iroda SZMSZ-ében foglaltak alapján;
  • jogi tanácsadást nyújt ügyfeleinek abban, hogy jogaik védelmében mely hatóságnál,szervezetnél milyen típusú eljárást indítsanak, milyen jognyilatkozatot, beadványt tegyenek;  
  • segítséget nyújt a magyarországi szlovák nemzetiség civil szervezetei számára az egyesületek bírósági nyilvántartásba vétele, változások bejegyzése és az egyesületi alapszabály megalkotása, módosítása során;
  • az alapító okiratban ismertetett célok és feladatok gyakorlati megvalósítása érdekében szakmai és közéleti oktatási és ismeretterjesztő feladatokat lát el;
  • működése során törekszik a magyarországi szlovák nemzetiségi közösségen belül a jogtudatosság megteremtésére, erősítésére, elősegíti a helyi szlovák közösségek nemzetiségi jogainak érvényesülését;
  • szakmai megbeszéléseket és konferenciákat, külföldi tanulmányutakat szervez, hasonló témakörben más szervezetek által szervezett konferenciákon kijelölt képviselője útján vesz részt;
  • e feladatok ellátása során együttműködik hasonló közhasznú feladatokat ellátó bel- és külföldi személyekkel és szervezetekkel;
  • a közhasznú célok megvalósítását szolgáló feladatok hatékonyabb ellátása érdekében közérdekű kiadványokat szerkeszt, és azokat ingyenesen terjeszti, összhangban a közhasznú tevékenységekkel;
  • peres eljárásokban előmozdítja a magyarországi szlovák nemzetiségi közösséghez tartozó személyek, helyi (és regionális) szlovák nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és egyéb szervezetek képviseletét ügyvéd, illetőleg jogtanácsos bevonásával (az irányadó perjogi szabályok előírásai szerint).

 

Alapító Okirat

SZMSZ