Közösségi és Jogi Támogató Iroda

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

KJTI

Az Iroda közhasznú tevékenységet lát el, amelynek keretében a magyarországi szlovák nemzetiségi közösséghez tartozók számára térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • az Iroda székhelyén ügyfélszolgálatot tart fenn, amely telefonon keresztül és online (e- mail üzenetben feltett kérdésekre) is elérhető, az Iroda SZMSZ-ében foglaltak alapján;
  • jogi tanácsadást nyújt ügyfeleinek abban, hogy jogaik védelmében mely hatóságnál,szervezetnél milyen típusú eljárást indítsanak, milyen jognyilatkozatot, beadványt tegyenek;
  • segítséget nyújt a magyarországi szlovák nemzetiség civil szervezetei számára az egyesületek bírósági nyilvántartásba vétele, változások bejegyzése és az egyesületi alapszabály megalkotása, módosítása során;
  • az alapító okiratban ismertetett célok és feladatok gyakorlati megvalósítása érdekében szakmai és közéleti oktatási és ismeretterjesztő feladatokat lát el;
  • működése során törekszik a magyarországi szlovák nemzetiségi közösségen belül a jogtudatosság megteremtésére, erősítésére, elősegíti a helyi szlovák közösségek nemzetiségi jogainak érvényesülését;
  • szakmai megbeszéléseket és konferenciákat, külföldi tanulmányutakat szervez, hasonló témakörben más szervezetek által szervezett konferenciákon kijelölt képviselője útján vesz részt;
  • e feladatok ellátása során együttműködik hasonló közhasznú feladatokat ellátó bel- és külföldi személyekkel és szervezetekkel;
  • a közhasznú célok megvalósítását szolgáló feladatok hatékonyabb ellátása érdekében közérdekű kiadványokat szerkeszt, és azokat ingyenesen terjeszti, összhangban a közhasznú tevékenységekkel;
  • peres eljárásokban előmozdítja a magyarországi szlovák nemzetiségi közösséghez tartozó személyek, helyi (és regionális) szlovák nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek és egyéb szervezetek képviseletét ügyvéd, illetőleg jogtanácsos bevonásával (az irányadó perjogi szabályok előírásai szerint).
 

Igazgató: 

Dr. Horváth Endre

Elérhetőség: 

kancelaria@slovaci.hu

tel.: +36306900692

Alapító Okirat

SZMSZ