Budapeštianske slovenské odborné kolegium

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

Budapeštianske slovenské odborné kolégium

szakkollegiom_logo

Myšlienka založiť Slovenské odborné kolégium v Budapešti vznikla v roku 2017 počas prípravy Koncepcie vzdelávania CSSM. V septembri 2018 začala svoju činnosť odborné kolégium s 10 študentmi vysokých škôl. Prevádzkovateľ poveril vedením kolegia riaditeľa a študíjneho vedúceho .
Študijný program odborného kolégia schvaľuje Kuratórium Nadácie. Program sa skladá z troch častí. Odborný modul obsahuje študijné jednotky (kurzy, prednášky, kurzy), ktoré interdisciplinárnym spôsobom zdôrazňujú vedomosti Slovákov v Maďarsku. Odborné vzdelávanie je doplnené kultúrnymi programami s aktívnou účasťou študentov. 

Riaditeľ:
Rágyanszki György

Püski Lieker Bence

1139 Budapest, Lomb utca 1-7.
Tel.: +36-1/237-1900
E-mail: szakkoli@slovaci.hu