Kommunitná kancelária právnej a odbornej pomoci

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

KJTI

Kancelária vykonáva verejnoprospešnú činnosť, v rámci ktorej poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku bezplatne tieto služby:

 • udržiava v sídle kancelárie zákaznícky servis, ktorý je k dispozícii telefonicky a online (pre otázky
  e-mailom), v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku kancelárie;
 • právne poradenstvo pre svojich klientov o forme konania, ktoré sa má uskutočniť pred ktorým orgánom alebo organizáciou, o forme vyhlásenia o právach, o forme petície, ktorá sa má podať na ochranu ich práv;  
 • pomoc občianskym organizáciám slovenskej národnosti v Maďarsku pri registrácii združení
  na súde, pri registrácii zmien a pri vypracovaní a zmene stanov;
 • vykonávať odborné a verejné vzdelávacie a osvetové činnosti s cieľom dosiahnuť ciele a úlohy opísané v stanovách;
 • v rámci svojej činnosti sa usilovať o vytváranie a posilňovanie právneho povedomia v rámci slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku a podporovať presadzovanie národnostných menšinových práv miestnych slovenských komunít;
 • organizuje odborné stretnutia a konferencie, študijné cesty do zahraničia, zúčastňuje sa
  na konferenciách s podobnou tematikou organizovaných inými organizáciami prostredníctvom svojho určeného zástupcu;
 • pri plnení týchto úloh spolupracuje s osobami a organizáciami doma i v zahraničí s podobnými verejnoprospešnými funkciami;
 • vydávanie publikácií vo verejnom záujme a ich bezplatná distribúcia v súlade
  s verejnoprospešnými činnosťami s cieľom efektívnejšie plniť úlohy na dosiahnutie verejnoprospešných cieľov;
 • podporovať zastupovanie osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, miestnych (a regionálnych) samospráv slovenskej národnostnej menšiny, mimovládnych organizácií a iných organizácií v súdnych konaniach za pomoci advokáta alebo právneho poradcu (v súlade s ustanoveniami platného súdneho poriadku).
 

Riaditeľ: 

Dr. Horváth Endre

Kontakt: 

kancelaria@slovaci.hu

tel.: +36306900692

Alapító Okirat

SZMSZ