Údaje o nadácii

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

Sídlo

1114 Budapesť, Fadrusz ul. 11/A

Registračné číslo

01-01-0010610

Štatistické číslo

18264980949956901

Hlavná admin. činnosť (TEÁOR 08)

9499 Iná verejnoprospešná, spoločenská činnosť

Typ Nadácie

Verejnoprospešná nadácia

Forma hospodárenia

569 Iná nadácia

Daňové číslo

1 8264980-1-43

Číslo účtu

Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01388662-00100009