Tehetséges Tanulókért Ösztöndíjprogram

Kozhasznu_alapitvany_csak_logo-2

Az Ösztöndíjprogram

Az Alapítvány az elfogadott munkaterv alapján a következő feladatokat végzi az osztöndíjprogrammal kapcsolatosan:

bagoly_negyzet
  1. A „Tehetséges tanulókért” ösztöndíjprogram működtetése az elfogadott szabályzat alapján
  2. A tehetséggondozó ösztöndíjprogram pénzügyi fenntartásához szükséges feltételek megteremtése
  3. A programban résztvevő tanulók munkájának és eredményességének nyomon követése, értékelése a Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központjával együttműködve
  4. Az ösztöndíjak és mentori díjak odaítélése a Kuratórium által az módszertani központ ajánlása értékelés alapján
  5. A program eredményeinek közzététele az Alapítvány honlapján http://mszka.hu
  6. A Tehetséggondozó program népszerűsítése publikációk formájában és a világhálón
  7. Mentorok szakmai találkozójának megszervezése -novemberben
  8. A középiskolába lépő tanulók és mentoraik ünnepélyes köszöntése a szlovák iskolák adventi ünnepségén decemberben

Tartalom

Az Ösztöndíjprogram Szabályzata

Mentorok kézikönyve

V súčasnosti sa na pedagógov kladú stále vyššie a vyššie požiadavky, menia sa predpisy, legislatíva, modernizuje sa výchovno-vzdelávací proces, zavádzajú sa do vyučovania nové technológie, no v prostredí školy sa bezprostredný kontakt učiteľ-žiak nedá ničím nahradiť! Učiteľom na slovenských školách v Maďarsku nemôže byť ľahostajné ako sú žiaci schopní efektívne používať jazyk svojich predkov. Nadácia pre nadaných, založená Celoštátnou slovenskou samosprávou, sa v duchu deklarovanej európskej politiky multilingvizmu a multikultúrnosti orientuje na zachovanie národnej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku. Jej úlohou je motivovať mladú generáciu a aj pedagógov vzdelávať sa v jazyku predkov, rozvíjať jazykové zručnosti v slovenských školách aj v mimoškolskej činnosti, aktívne využívať jazyk počas pobytov na Slovensku. Nadácia preto pripravila program na podporu žiakov a ich učiteľov-mentorov. Poskytuje štipendium pre žiakov a finančnú podporu pre mentorov. Výška štipendia pre žiakov je 50 000 Ft/polrok a podpora mentora je 25 000 Ft /polrok na žiaka. Doba poskytovania štipendia/podpory je maximálne 4 polroky. Jeden polrok trvá 5 mesiacov, t.j. od septembra do januára, resp. od februára do júna. Žiak sa môže prihlásiť v septembri, resp. v januári daného školského roka. Ak sa žiak 7. triedy prihlási do programu v septembri, štipendium dostane na základe úspešne absolvovaných polrokov v maximálnej výške 200 000 Ft-ov / t.j. 4*5 mesiacov/, ale ak sa žiak zapojí až v januári, bude poberať štipendium od februára (t.j 3x5mesiacov). Žiak 8. triedy sa môže prihlásiť len v septembri, v tom prípade bude poberať štipendium maximálne za dva polroky (t.j 2×5 mesiacov). Spôsob poskytovania štipendia: Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku udeľuje štipendium žiakovi na označený účet po úspešnom splnení požiadaviek v potvrdenom zápise do gymnázia. Spôsob poskytovania podpory pre mentora: Mentor dostane stanovenú podporu vo výške 25000 Ft polročne za každý úspešný polrok so žiakom. Mentorom sa môže stať učiteľ slovenského jazyka a literatúry, resp. učiteľ predmetu, ktorý sa vyučuje po slovensky v jedno –, dvojjazyčných školách a v školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. Jeden mentor môže mať aj viac žiakov.

Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku a Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku praje každému mentorovi veľa úspechov v práci!

Tanulók kézikönyve

Milí žiaci!

Obľúbili ste si hodiny slovenského jazyka? Chcete sa zdokonaliť v jazyku svojich predkov? Pátrate po dejinách vlastnej rodiny? Lámete si hlavu, kam na strednú školu? … tak sme tu! Nadácia pre nadaných je určená práve pre Vás. Pomôžeme Vám rýchlo nájsť odpovede na tieto otázky. Už ste sa isto presvedčili, že stále platí staré známe: koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Sme občanmi Európskej únie, otovrili sa nám dvere do všetkých krajín a musíme robiť všetko pre to, aby sme si ich nezabuchli. Ako žiaci slovenských škôl každoročne navštívite svoju malebnú materskú krajinu v srdci Európy. A ruku na srdce! Koľkí z Vás stratia odvahu, keď majú hovoriť po slovensky? Chceme Vás naučiť používať slovenský jazyk v praktickom živote. Program pre nadaných Vám ponúka: inšpiráciu, tvorivý zápal, zaslúženú odmenu. Čo Ťa čaká? Stačilo pár úvodných viet a už Ti v hlave víria myšlienky: Koho si vyberiem za mentora? Pani učiteľku…, či pána učiteľa…? Veď s ním budem spolupracovať dennodenne počas celého programu.  Viem, že mamka a tatko budú mať radosť. Už nebudem lenivec! – Ale ako začnem? Preštudujem si všetky možnosti, ako sa dostať medzi nadaných. Stačia mi len diplomy alebo sa hneď pustím do zbierania materiálov o rodine? – Tak, kde sú tie papiere? Vyplním tlačivá. Napíšem životopis, veď je to hračka. Všetko si skontrolujem radšej dvakrát! – Teraz to najhoršie – správne napísať adresu a poslať. – A už len čakať! Vyberú ma – nevyberú ma – vyberú ma – nevyberú ma… vyberú ma! Vybrali ma! Ale nezaháľam, pokračujem v práci s mentorom. Zdokonaľujem sa v slovenčine – čítam, cestujem, diskutujem a teším sa na Slovensko, aby som ukázal odvahu rozprávať. Pripravujem sa na štúdium na slovenskom gymnáziu. Bol som aj na Dni otvorených dverí. Celkom sa mi tam páči. Finišujem s projektovou prácou. Vyzerá dobre, príloha je bohatá. Mentor ma stále chváli. Nadácia ma podporila na ďalšie štúdium. Snaha sa vyplatila. A nie jedna! Som študentom na gymnáziu!

Nadácia ocenila moju prácu štipendiom a uznaním na adventnom stretnutí žiakov zo slovenských národnostných škôl. Stal/-la a som sa príkladom! Veľa som sa vďaka projektu naučil, a teraz to môžem využiť, štúdium je hneď ľahšie a veselšie. Budem na všetkých súťažiach prvý

Program pre nadaných sa na Teba teší!

Jelentkezési lap

Adatvédelmi Nyilatkozatok

Ösztöndíjasok

Értékelés